Архив за 27.09.2012

Звезди и прах в Южна корона

На по-малко от 500 светлинни години, в Южна корона се простира прахов облак, който закрива фоновите звезди на Нашата галактика. В горния му десен край се наблюдават няколко отражателни мъглявини, каталогизирани като NGC 6726, 6727, 6729 и IC 4812. Малко по-нагоре от тях се вижда и сферичният звезден куп NGC 6723, който е на 30000 светлинни години от нас.

Image credit: Marco Lorenzi (Glittering Lights)

Вашият коментар